tysdag, februar 16, 2010

Skremmande.

Eg har altid synst at mennesker uansett religion eller kultur bør ha fridom til å ytre sine meiningar, sett at det ikkje er krenkande eller truande for andre. Vart i sjokk over Mohyeldeen Mohammad sin apell til det muslimske folket under demonstrasjonen mot Dagbladet sine Mohammad-teikningar fredag. Der meinte han blant anna at homofile bør steinast og at eit nytt 11. september vil råke Noreg.

Det er viktig at Noreg viser at slike uttalingar får konsekvensar og er totalt uakseptabelt. Ikkje minst er det med større framandfrykt hjå dei som allereide ikkje har eit åpent sinn ovanfor andre etniske minoritetar.

Kva gjer ein feil? Skulle Noreg ha vore flinkare til å integrere våre nye landsmenn? Eller gjer Nordmenn det som skal til for å innlemme dei ny i samfunnet? Ein ting er sikkert. Ein må møtast på midten, og då hjelpe det ikkje bite handa av den som gjev deg mat. Eller sage av greina som ein sit på. Eg skjønnar at dei muslimske reagerar på Mohammed-teikningane. Og dei andre som ikkje har same religion bør lære at det er sjeldan lurt å kaste sprit på bålet til noko som står hjertet så nært.

Reaksjonen til dei ekstreme islamske opprørerane har no gått langt over streken. Måtte dette få konsekvensar!

Ingen kommentarer: