onsdag, juli 08, 2009

Sjå- og høyrespel, med Jeanette Sundal.

"snakker om enn forfriskende rødvin! Dæææn er både litt runn og spiss på samme tid!" "Da ærr vi altså kåmmet til påst firre i dænne omvisnigen av Ændal. Nå harr vi altså tatt båten ut hit. Dette ærr da Mæærrdø. Såm i fra gammelt av (sagt med ei streng mine) huset både væærtshus, skippsvæærft, tållstasjon ååååg los. Herr var det da losen bodde, såm kunne lose tilræisende og handelsmenn tryddt gjænnom alle de farrlige sunda' ååg ikke mist ærr her enn fyrrlykt som står på tåppen av berget hærr åppe. Nå ærr herr museum og er bebodd fårr det mæste av turristær""Dærr borte kan du se Galteesundæ...og når du kommer nærmære byen, på høyrre side ligger det gamle kommunale stupetåårret såm vart bygget i fønnkis stil. Herr kunne da de såmm haddæ litt pænger kåmme å ta sæi en fårfriskænde dukkært i havet. Det ærr nå et værrnet område. Men som de serr har da ikke kommuen gjort noe med det på en stund....""skal mann se, det varr da jamme gått å ligge hærr for å ta enn liiiten blunn!".....To sek. etterpå datt herr Melz i bakken. Blikket såg ut som om han nettopp hadde landa på månen:)Daen's spørsmål: Hvordan få denne sjækta til å gå?........"Altså, dæt hær topplåkket ær det beste kjøpet vi noensinne harr gjort. DA vill sjækta mest sannsynelig begynne å gå! Men vænt litt, den tarr jo inn vann!!" "Harr noen tatt ut pråppen???"Far og sønn: "Skal vi se, åssen skal vi gjøre dett'a? Dæærsom vi sætter dæen skruen inn i det hullet....såååå....vil mæst sannsynlig mottoræn begynne å gå. Men da har vi altså en skruæ til åvers. ... hmmm.....HVA gjør vi me dæn??"....." kanskje vi rætt og slætt kan mate svanen med dæn?" .."hahaha...da skal dæn jammen få kjørt sæ!".....humre humre:)
"Herr har vi da Tromøya, vel, nå skal jeg vise dæi rrruulllestenene som denne øya ær så kjendt for! DE har blitt till ved hjælp av avlæirring. Altså, sjøen har rætt og slætt spist åpp leirræn som grunnen hærr ute er laget av. Det skjædde sirrka rundt istiden, da isen rundt hæær smeltet..." ..." Så dærrfor kan man se de flåtte rrruunne steinene som vi ser hærr i dag. D ærr typpisk for deænne delen av sørrlandskysten!"

3 kommentarer:

Synna sa...

Hehe, eg flira av både deg og meg. Eg måtte jo sjølvsagt lese innlegget med ei forrykande innleving ehr eg set åleine i stova..artigt.

jeanette_s sa...

hahah....eg og skreiv det med ei innleving. Snakka høgt for meg sjølv når eg las det. Men det E typisk Ragnar, ikkje sant?

Synna sa...

De va som eg haure han, ja!