tysdag, juli 21, 2009

Shit 'pommfritt'!

Sjekka ut stemninga på Eid, berre 3 dagar før Malakoff sette i gong! Og visst merka ein på livet/sentrum at ei viss forventining bygge seg sakte men sikkert opp. Allereide er det seld dobbelt so mange billettar no, som det var på same tid i fjord. 10 000 stk. var innom i fjor, greier Malakoff atter å slå rekorden i år igjen?

Vel, ser slik ut.....hotella, campingplassane og snart festival-campen er fullbooka! Vi GLER oss til grilling, festivitas, og MYKJE god musikk!


GLE DOKKE!

Ingen kommentarer: