måndag, november 13, 2006

Kva er nytt med renessansen sitt syn på kunst?

-La større vekt på individet, og ikkje på fellesskapet (slik som i mellomaldaren).
-Fekk eit humanistisklivssyn.
-kunsten vart meir autonom i forhal til kva han hadde vore før. Vart meir lausreven frå kyrkja.
-Vart viktigare å avbilete sanninga slik som den verkeleg var. Det trancendente vart nedtona.
-Strenge komposisjonar var viktig. Skjønnleik vart definert som ein heilheit kor alle delane i biletet stod i bestemte proposisjonsforhald i forhld til kvarandre.
-Kunsten vart ikkje lenger berre eit handverk, men fekk ei eiga "kunstsfære".
-Gjenføding av antikken

Seier "ja takk" til fleire gode innspel!:)

Ingen kommentarer: